29.02.2016

Kvalitetssikring av uteskole som faglig arena

I desember fikk Den Fysiske Skolesekken (DFS) en stor gladnyhet som vi hadde ventet i spenning på; Vi ble tildelt 480 000 kr fra Gjensidigestiftelsen!


Planene for hva pengene skulle brukes til var godt gjort rede for i søknaden, og siden hele søknadssummen gikk inn kunne alle planer sys sammen til et helhetlig opplegg. Det som til nå har vært "Gjensidigeprosjektet" har dermed fått navnet "Kvalitetssikring av uteskole som faglig arena".

"Kvalitetssikring av uteskole som faglig arena" har blitt til ei kursrekke på 3-4 kursdager som tilbys som regionvise samlinger over tre semestre. Fosenregionen var først ute med å sende ut invitasjon til sine skoler, og positive tilbakemeldinger og påmeldinger lot ikke vente på seg. Trondheimsskolene fikk invitasjon før vinterferien, og også her har har de første påmeldte kommet.

Prosjektet skal bidra til:

  • å videreutvikle den lokale kompetansen i å bruke uteskole som læringsarena
  • at skolene etablerer årsplaner som kvalitetssikrer uteskolen som en faglig arena.

Deltakerne vil utfordres til utprøving av faglige aktiviteter og erfaringsdeling i løpet av kursperioden. En gratis utstyrspakke vil utvikles etter innspill fra deltakerne på kurset, og vil deles ut til deltakerne i løpet av kurset.

 

 

Kurspakken er utviklet av Den fysiske Skolesekken i samarbeid med regionkonsulentene for oppvekst og utdanning, i Trondheim er Grønn Barneby samarbeidspartner. Innholdet i de fire kursdagene er beskrevet under.

Har DIN skole lyst å delta på dette ta kontakt med Ann Helen på e-post: annhy@stfk.no . Det er begrenset med plasser

 

 

    Kursdag 3