18.12.2015

Til politikere, rådmenn og rektorer

Hvorfor skal vi satse på fysisk aktivitet og fysisk aktiv læring i skolen? Hva er den samfunnsøkonomiske gevinsten? Effekt på psykisk helse? Effekt på fysisk helse? Effekt på læringsresultat? Effekt for lærer? Effekt for elev? Hva sier funnene i forskningen?

Invitasjon til lunsjmøte;

Fysisk aktivitet i skolen og påvirkning på skoleprestasjon, skoletrivsel og helsevariabler.

Tid: Onsdag 3. februar
Kl: 11.00 -13.45
Sted: Fylkestingssalen, Fylkeshuset
Påmelding: Ann.Helen.Hynne@stfk.no


Den Fysiske Skolesekken er et Sør- Trøndersk «fenomen» som jobber for 1 time daglig fysisk aktivitet i skolen; for bedre helse, trivsel og læringsmiljø. De siste årene har det kommet mye forskning på området, med særlig fokus på fysisk aktivitet og skoleprestasjoner. I Norge har vi forsknings- og utviklingsprosjektet Active Smarter Kids (ASK) som har undersøkt om økt fysisk aktivitet i samspill med de tradisjonelle fagene påvirker skoleprestasjon, trivsel og helse. Kunnskap om dette er viktig både i et læringsperspektiv og i et forebyggende folkehelseperspektiv.

Vi inviterer beslutningstakere (politikere, rådmenn, rektorer) og andre interesserte, til lunsjmøte der det blant annet blir presentasjon av ASK og paneldebatt.

 

Sett av dato, og meld deg gjerne på allerede nå!