Du er her: Om | Rapporter

Rapporter

Rapport fra piloten i Trondheim kommune 2007-2010: Hoveddokument og vedlegg

Evalueringsrapport fra arbeidet i 2011: Arbeidsrapport 01/12, NTNU Samfunnsforskning AS