Du er her: Om | Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Mål:

Barn og unge skal være i fysisk aktivitet i minst én time per dag, for å sikre bedre helse, trivsel og læringsmiljø. Skolen er den viktigste arenaen for å nå dette målet.

Delmål:

 • Skolene skal ha god kompetanse i kroppsøving og fysisk aktivitet, og være pådriver i arbeidet med fysisk aktivitet for barn og unge
 • Skolegårdene skal stimulere til allsidig lek og fysisk aktivitet i friluft
 • Skolen skal kjenne lokale tilbud for fysisk aktivitet for å bidra til deltakelse i fritiden
 • Foresatte skal ha kjennskap til betydningen av, og mulighetene for, fysisk aktivitet i hverdagen
 • Ansatte i skolehelsetjenesten skal være pådriver i arbeidet med fysisk aktivitet for barn og unge

Tiltak:

 • Tilby skolebesøk med aktiviteter fra frivillige lag og organisasjoner, tilrettelagt for skolen
 • Tilby kurs for mer fysisk aktivitet i skolen
 • Bidra til å utarbeide etterutdanningstilbud for kroppsøvingslærere
 • Tilby gode foredragsholdere til ansatte og foreldre
 • Gi råd og veiledning om tilrettelegging og tilskudd for gode skolegårder
 • Utfordre kommunene til å skaffe oversikt over lokale tilbud for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
 • Videreutvikle nettsiden for fysisk aktivitet i skolen i Sør-Trøndelag
 • Arrangere møter og konferanser med oppdatert kunnskap og erfaring fra fysisk aktivitet i skolen

 

Arbeidsgruppe:

 • Sør-Trøndelag idrettskrets, Maj-Elin Svendahl, idrettsfaglig rådgiver
 • Trondheimsregionens friluftsråd, Knut Erling Flataker, daglig leder
 • Grønt Flagg i Sør-Trøndelag, Jo Erik Øverby, prosjektleder
 • Trondheim kommune, Astri Heide Vaskinn, fysak-koordinator
 • Trondheim kommune, Petter Helland, oppvekstkontoret, rådgiver skole
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune, Ingrid Nelvik, fysak-koordinator
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune, Oddveig Bredesen, rådgiver idrett og friluftsliv
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune, Ann Helen Hynne, prosjektkoordinator