Tilgjengelig
Tilgjengelig på forespørsel

Mat og aktivitet for god helse hos barn- lure valg i hverdagen

Marte Volden

Les mer »

Aktiv for livet!

Trine Moholdt

Les mer »

Doping som samfunns- og ungdomsproblem

Viktig foredrag som tilbys til ungdomstrinnet

Les mer »

Foredrag til FAU: "AKTIV FRITID"

Barn og fysisk aktivitet, idrettens rolle og muligheter for en aktiv fritid hos barn og unge

Les mer »

En aktiv skolegård

Foredrag for skoleledere og FAU

Les mer »

Kroppsøving, et fag i skolen

Foredrag og workshop om lokalt læreplanarbeid

Les mer »

Uteskole

Hvordan kan uteskole bidra til en motiverende, utfordrende, praktisk og relevant utdanning for elevene?

Les mer »